Region

Nieuws

Ondertekening grondreserveringsovereenkomst elf woningen De Valuwe

Geplaatst op woensdag 05 juni 2019

Op donderdag 6 juni aanstaande, om 14.30 uur, wordt in het gemeentehuis van Cuijk een grondreserveringsovereenkomst ondertekend voor de bouw van elf woningen in De Valuwe. Ondertekenaars zijn vertegenwoordigers van Region Vastgoed en wethouder Hendriks van de gemeente Cuijk. De pers is van harte welkom bij deze ondertekening.

Woningen
De ondertekening heeft betrekking op de bouw van elf grondgebonden woningen in het betaalbare segment die zullen verrijzen aan de Goudenrijderstede en De Valuwsedijk te Cuijk. De bouw van deze elf woningen maakt deel uit van een fasegewijze revitalisering van De Valuwe, een wijk in Cuijk-Noord die stapsgewijs omgevormd wordt tot een meer eigentijds leefgebied. Momenteel loopt fase 4, waarin, net als in de derde fase, het accent ligt op woningbouw die beter aansluit op hedendaagse woonbehoeften. Wethouder Hendriks is dan ook blij met de ondertekening: “deze moderne, energie-neutrale koopwoningen zijn een aanwinst voor De Valuwe en daarmee een belangrijke bouwsteen voor de revitalisering”.

Region Vastgoedontwikkeling
De woningen worden ontwikkeld door Region Vastgoedontwikkeling, een zeer recent opgerichte projectontwikkelaar die streeft naar duurzame gebiedsontwikkelingen die een langdurige bijdrage leveren aan de regio Land van Cuijk en Maasduinen. Region Vastgoedontwikkeling organiseert het volledige proces van initiatief tot en met realisatie. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van de kennis en inzet van lokale en regionale bedrijven om in de regio knowhow te behouden en te bevorderen, om werkgelegenheid te stimuleren en om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Ook leidt Region eigen mensen op en levert ze stageplaatsen aan jonge mensen die het vaak prettig vinden om in de eigen omgeving te (blijven) werken.

De elf te bouwen woningen zijn het eerste project dat door Region Vastgoedontwikkeling wordt ontwikkeld.