Region

Nieuws

Nieuwsbrief Region Vastgoedontwikkeling Informatiebijeenkomst De Roting II gaat online.

Geplaatst op woensdag 31 maart 2021

Het lijkt misschien stil rond De Roting II, maar niets is minder waar. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest. Eind april verwachten we u de uitgewerkte plannen te kunnen presenteren voor dit nieuwe stukje Wanroij. Door de geldende maatregelen rondom Covid-19 zal dit een online bijeenkomst worden. Bent u erbij?

Op 8 oktober 2020 hebben we een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en overige belangstellenden. Misschien was u aanwezig op deze druk bezochte avond. Met inachtneming van de RIVM maatregelen, konden we de bezoekers in etappes informeren. In de daarop volgende maanden hebben we onderzoeken afgerond en zijn we de bestemmingsplanprocedure ingegaan. Wij hebben u destijds aangegeven dat we eind maart met de eerste informatie zouden komen met betrekking tot de verkoopprocedures, type woningen, indicatieprijzen en over de inrichting van de wijk. Deze bijeenkomst gaat ook binnenkort plaatsvinden maar op een iets andere manier.

Veel informatie
Gezien de enorme interesse is een fysieke bijeenkomst zoals afgelopen najaar voorlopig niet mogelijk. Wij hebben zoveel informatie te delen dat wij onze plannen onder de huidige richtlijnen onmogelijk meerdere keren op één avond publiekelijk kunnen presenteren. Tot aan de laatste persconferentie (van 23 maart jl.) was er hoop dat we daar vanaf april wél ruimte voor zouden krijgen, maar we weten inmiddels dat we nog langer geduld moeten hebben.

We gaan verder
Wij begrijpen dat u ook verder wilt, dus hebben we een andere oplossing gezocht. We gaan u bijpraten en de uitgewerkte plannen presenteren via YouTube of een andere livestream-verbinding. Dit vraagt echter wel meer voorbereidingstijd. De verwachting is dat we eind april kunnen presenteren. Tijdens deze online bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de verkoopprocedure zal gaan. We zorgen er ook voor dat u vanaf die dag online informatie kunt downloaden van de verschillende type woningen met de daarbij behorende verkoopvoorwaarden. Kandidaat kopers kunnen dan ook een inschrijfformulier downloaden.
Op deze manier kunnen we ook gelijktijdige informatievoorziening aan alle belangstellenden garanderen. De huidige kandidaten (inwoners van Wanroij) krijgen daarbij de eerste gelegenheid.

De exacte datum en het tijdstip van de online bijeenkomst verneemt u zo snel mogelijk van ons. Dus houd u mail in de gaten!