Region

Over Region Vastgoedontwikkeling

Region Vastgoedontwikkeling organiseert het volledige proces. Van initiatief tot en met realisatie. Door middel van heldere planvisies, participatieovereenkomsten en kavelbiedingen leveren wij toegevoegde waarde. Altijd in lijn met de juiste bestemmingsplanprocedure. We houden rekening met het belang van een snelle en noodzakelijke energie transitie.

Omdat onze mensen wonen en werken in de regio kunnen opdrachtgevers lokale kennis benutten, kortere communicatielijnen ervaren en veel tijdswinst boeken.

De zorg voor projecten nemen we volledig uit handen. Risico’s voor de opdrachtgever worden zo maximaal uitgesloten.

Als lokale bedrijven het goed doen heeft de hele regio daar baat bij. Daarom werken wij bewust samen met partners uit de directe regio én met specialisten die hier daadwerkelijk wonen. De regio heeft zo extra voordeel van: lokale knowhow, meer werkgelegenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Partijen zijn immers de sponsors van lokale verenigingen, evenementen en cultuur. Ook leiden we hier onze eigen mensen op en bieden veel stageplaatsen. Jonge medewerkers vinden het prettiger om in de directe regio te werken. We zorgen er zo concreet voor dat jongeren in de regio blijven.

Samen met bestuurders, ambtenaren, inwoners en ondernemers werkt Region Vastgoedontwikkeling aan een toekomstbestendige regio.